Doorgaan naar inhoud

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

Deze website wordt beheerd door Planet Meubels BVBA. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Planet Meubels BVBA. Planet Meubels BVBA biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle bepalingen, voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.


Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en stemt u in met de volgende voorwaarden ("Algemene Verkoopvoorwaarden", "Algemene Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen waarnaar hier wordt verwezen en/of toegankelijk zijn via hyperlink. Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die de site doorbladeren, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud.


Lees deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van onze website. Door een deel van deze site te openen of te gebruiken, stemt u in met de bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, moet u geen toegang krijgen tot de website en geen gebruik maken van de aangeboden diensten. Als deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


Alle nieuwe functies en tools die later aan deze site worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. U kunt te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen op de betreffende pagina's. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van de website of uw toegang daartoe na het plaatsen van eventuele wijzigingen, vormt uw aanvaarding van deze wijzigingen.


ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE


Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u de meerderjarigheid hebt bereikt in uw land, staat of provincie van verblijf, en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige persoon onder uw toezicht deze website te laten gebruiken.


Het gebruik van onze producten voor een illegaal of ongeautoriseerd doel is verboden, en u mag ook niet de wetten van uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot de wetten met betrekking tot auteursrechten).


U mag geen wormen, virussen of andere codes van destructieve aard verzenden. Elke schending of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN


We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot diensten aan een persoon te weigeren, om welke reden dan ook.


U begrijpt dat uw inhoud mogelijk niet versleuteld wordt verzonden, en dit houdt in (a) overdrachten over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor de verbinding van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.


U stemt ermee in geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf.


De titels die in dit contract worden gebruikt, zijn voor uw gemak opgenomen en zullen deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE


Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar is, niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en mag niet uw enige bron van informatie zijn om beslissingen te nemen, zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatie te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.


Deze site kan bepaalde verouderde informatie bevatten. Deze verouderde informatie is van nature niet up-to-date en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site bij te houden.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENST EN PRIJZEN


De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (evenals elk deel of elke inhoud van de Service) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.


Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderworpen aan retournering of omruiling volgens ons retourbeleid.


We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op de winkel te zien zijn, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computermonitor nauwkeurig is.


We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken aan enige persoon, geografisch gebied of rechtsgebied. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor elk product of elke dienst die op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.


We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren die u bij ons plaatst. We kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden, beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor elk product of elke dienst die op deze site wordt gedaan, is nietig waar verboden.


We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben, geen controle uitoefenen, en niet noodzakelijk toezicht houden of bijdragen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.


Alle gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor eigen risico en discretie, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).


We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 8 - DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar kunnen zijn, kunnen materialen van derden bevatten.


Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.


We zijn niet aansprakelijk voor schade of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die zijn uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE INDIENINGEN VAN GEBRUIKERS

Indien u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden) of indien u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen indient, zowel online, per e-mail, per post of op andere wijze (gezamenlijk "opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment, zonder beperking, uw opmerkingen te bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere wijze te gebruiken in elk medium naar onze keuze. Wij zijn niet verplicht (1) om de opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om enige vergoeding te betalen voor de opmerkingen; of (3) om op enigerlei wijze te reageren op de opmerkingen.


Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud die wij naar eigen goeddunken als illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins laakbaar beschouwen, monitoren, bewerken of verwijderen, evenals inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


U verbindt zich ertoe opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw opmerkingen geen illegale, lasterlijke, beledigende of obscene inhoud zullen bevatten, en dat ze geen computervirussen of andere schadelijke software zullen bevatten die de functionaliteit of werking van de Service of enige andere gekoppelde website kan beïnvloeden. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of proberen ons en/of derden te misleiden met betrekking tot de oorsprong van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid en wijzen elke aansprakelijkheid af voor enige opmerking die u plaatst of enige derde partij plaatst.


ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS

De indiening van uw persoonsgegevens op onze site wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te raadplegen.


ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Het kan voorkomen dat er af en toe informatie op onze site of in de Service staat die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op enige andere gekoppelde website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst).


Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op enige andere gekoppelde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen vastgestelde datum voor update of verduidelijking in de Service of op enige andere gekoppelde website mag worden opgevat als dat de informatie in de Service of op enige andere gekoppelde website is gewijzigd of bijgewerkt.


ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden die zijn uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om derden aan te zetten tot illegale handelingen of daaraan deel te nemen; (c) om lokale verordeningen of wetten, nationale of internationale wet- en regelgeving te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) om anderen lastig te vallen, mishandelen, beledigen, schaden, belasteren, smaden, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere schadelijke software te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige andere gekoppelde website kan aantasten; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharming, voorwenden, extorsie, informatie ontvreemden, browsen, exploren of scannen van het web (of enige andere bron); (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om beveiligingsmaatregelen van onze Service, enige andere website of internet te schenden of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service te beëindigen of om toegang tot de website te weigeren voor schendingen van het verboden gebruik.


ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet en doen geen enkele uitspraak dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, snel, veilig of zonder fouten zal zijn.


Wij garanderen niet dat de resultaten die mogelijk worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.


U stemt ermee in dat wij de Service van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving kunnen onderbreken of de Service op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.


U gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op uw eigen risico is. De Service, evenals alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.


Planet Meubles SPRL, onze directeuren, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige verwonding, verlies, vordering of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenverlies, besparingen, gegevensverlies, vervangingskosten of andere gelijkaardige schade, ongeacht of deze contractueel is, onrechtmatig (zelfs in geval van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van enige service of product verkregen via deze Service, of met betrekking tot enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat ze zich voordoen. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.


ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING


U stemt ermee in om Planet Meubles SPRL, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke vordering of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of van de documenten waarnaar zij verwijzen, of van uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft die bepaling evenwel van kracht in de maximale mate die toegestaan is door de wet, en wordt de niet-afdwingbare deel als gescheiden beschouwd van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen te beïnvloeden.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de datum van beëindiging blijven van kracht na beëindiging van dit akkoord voor alle doeleinden.


Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.


Indien wij naar ons eigen goeddunken vaststellen dat u niet hebt voldaan, of als wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij dit akkoord ook op elk moment beëindigen zonder u vooraf te informeren, en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging (inbegrepen), en/of kunnen wij u de toegang tot onze diensten weigeren (of een deel daarvan).


ARTIKEL 17 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Elke nalatigheid van onze kant om een recht of bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.


Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of operationele regel die wij publiceren op deze site of met betrekking tot de Service vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle communicatie, voorstellen en alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).


Elke onduidelijkheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mag niet in het nadeel van de opsteller worden geïnterpreteerd.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, evenals enige andere afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u diensten leveren, zullen worden beheerst en geïnterpreteerd volgens de geldende wetten op Chaussée de Mons 902, 1070, België.


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde raadplegen op deze pagina.


Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te publiceren. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze site te bezoeken om te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van onze site na de publicatie van enige wijziging in deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden vormt een acceptatie van die wijzigingen.


ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen met betrekking tot de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden dienen naar ons te worden gestuurd via Vasco.int@live.be.

Vergelijk Producten

{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}

Selecteer het eerste item om te vergelijken

Selecteer tweede item om te vergelijken

Selecteer derde item om te vergelijken

Vergelijken